1. Плуг с променлива широчина на захвата - Грузия
 2. Комбиниран почвообработващ агрегат - Русия
 3. Разсадници за вертикално земеделие и градинарство - Холандия
 4. Хибридна водна помпа, захранвана с вятърна енергия - Турция
 5. Електролитно нанасяне на желязо-никелова сплав - Грузия
 6. Мелница за различни видове зърнени култури - Унгария
 7. Напоителна система, захранвана от слънчева енергия - Турция
 8. Модулна конструкция на инсталация за биогаз - Германия
 9. Технология за повишаване на сухия състав в торове - Дания
 10. Технология за газово карбонитриране - България
 11. Линия за производство на пелети за отопление и гранулирани фуражи - Чехия
 12. Мултифункционален инструмент за рязане - Франция
 13. Сортираща машина за плодове и зеленчуци - Израел
 14. Контейнер за смилане на биомаса - Германия
 15. Индустриална помпа с многопрофилно приложение - Италия
 16. Хидротермално карбонизиране на биомаса - Германия
 17. Инсталация за производство на биодизел - Чехия
 18. Технологична линия за обработка на остатъци от биомаса в селското стопанство - Швеция
 19. Напоителна система с капково напояване - Израел
SSM_10_2012
Изтегляне