1. Технология за обработка на вегетативна маса от елда
 2. Нов метод за обработка на бали слама
 3. Иновативни батерии за малогабаритна техника
 4. Контролирано наторяване
 5. Агрегат за смилане на фураж
 6. Система за скоростно засаждане
 7. Генератор за ток
 8. Компактен двигател за вграждане
 9. Хидростатична трансмисия за трактори
 10. Пръскачка за унищожаване на плевели
 11. Превоз на вторична биомаса
 12. Система за контрол при засяване
 13. Комбайн за силаж
 14. Иновационна напоителна система
 15. Агрегат за рязане на фураж
am_2014_01
Изтегляне