1. Мониторинг и управление на лозови насаждения
  2. Технология за почистване на отпадни води
  3. Машина за прибиране на лук
  4. Машина за сортиране на картофи
  5. Иновативна филтърна система
  6. Система за капково напояване
  7. Фрезова глава за дървесина
  8. Избор на ДВГ за селскостопански трактори
  9. Технология и съоръжения за отглеждане на ягоди
  10. Оранжериен робот
am_2014_03
Изтегляне