1. Повърхностна обработка за обеззаразяване на семена
 2. Универсален модул за електромагнитна обработка
 3. Вакуумно сушене на зърно
 4. Комбинирана земеобработваща машина
 5. Косачка за тревни площи
 6. Инсталация за третиране на селскостопански биоотпадъци
 7. Окопен култиватор с торовнасяне
 8. Полуавтоматична машина за засаждане на картофи
 9. Ротационен култиватор
 10. Земеделска пръскачка
 11. Комбайн с висока проходимост
 12. Смесител за фураж
am_2014_06
Изтегляне