1. Машина за косене на лавандула
 2. Технология за съхранение на влагата
 3. Автоматични системи за пръскачки използвани в оранжерии
 4. Иновативна наклонена камера за зърнокомбайни
 5. Йонен спектрометър за ветеринарни цели
 6. Датчик за натоварване и претоварване
 7. Технология за възстановяване на води и почви
 8. Индустриална технология за производство на химически чисти хумусни комплекси
 9. Сонда за измерване състоянието на почвата
 10. Рециклиране на опаковки за хербициди
 11. Робот за оранжерии
 12. Ергономична пръскачка - пулверизатор
am_2014_07
Изтегляне