1. Автоматизация при индукционно нагряване
 2. Изолационни материали за леярски съоръжения
 3. Лазерна технология за пластична обработка
 4. Директно горещо синтероване
 5. Използване на вторична топлина при леярски процеси
 6. Компютърно моделиране на индукционни процеси
 7. Автономен нагревател с тръбна защита
 8. Високотемпературни вакуумни пещи
 9. Изолационни материали за пещи
 10. Леене под ниско налягане
 11. Термично цинково покритие за метали
 12. Почистване и защита на заваръчни шевове
 13. Термодвойки за леярски процеси
Изтегляне
 1. Контрол на емисиите на въглеродни окиси при топене
 2. Иновативна инсталация за плазмено рязане
 3. Нова технология за коване
 4. Добиване на феросплави от скрап
 5. Пясъкоструйна инсталация
 6. Производство на метални наночастици
 7. Система за контрол на процесите за термична обработка
 8. Прецизно коване
 9. Технология за подобряване на сферографитен чугун
 10. Дефектоскопия при непрекъснато лазерно заваряване
 11. Иновативно заваряване на тръбни детайли
 12. Роботизиран комплекс за лазерно рязане и заваряване
Изтегляне
 1. Производство на прокат с контролиран състав
 2. IT система за интерактивни технически ръководства
 3. Технология за заваряване на неръждаема стомана
 4. Иновативни електропещи
 5. Лаборатория за металургични изследвания
 6. Термична обработка на режещи инструменти
 7. Устройство за регулиране на температурата в доменни пещи
 8. Диагностика на отработения газ в електродъгови пещи
 9. Скенер за откриване на дефекти в стоманени отливки
 10. Иновативна технология за точково заваряване
 11. Метод за горещо пресоване на прахови метали
 12. Плазменодъгова пещ за рециклиране на отпадъци
Изтегляне
 1. Иновационно покритие за алуминиеви детайли
 2. Държач за обмазани електроди
 3. Технология за лазерно рязане
 4. Иновативни нанодиаманти
 5. Оксидни покрития върху алуминиеви сплави
 6. Високотемпературни покрития
 7. Нов метод за получаване на бабит
 8. Технология за получаване на оловно-калциева сплав
 9. Иновативен метод за добиване на електротехническа стомана
 10. Смазочни материали за горещо щамповане
 11. Иновативни пирометри
 12. Ротационни пещи
 13. Иновативни огнеупорни материали
 14. Технология за леене на магнезиеви сплави
Изтегляне
 1. Производство на тънкостенни триизмерни детайли
 2. Технология за електрозаваряване
 3. Иновативни технологии за оползотворяване на редки метали
 4. Покрития за леярски форми
 5. Иновативна защита при леене
 6. Технология за покритие на валцована ламарина
 7. Управление на дозиране при леене
 8. Система за отпушване на леярски дюзи
 9. Леене на сферографитен чугун
 10. Миксер за огнеупорни материали
 11. Хидравлични течности за машини в металургията
 12. Подготовка на алуминиеви детайли за заваряване
 13. Контрол на заваръчни процеси
Изтегляне
 1. Изработване на щампи за гореща обработка
 2. Технология за непрекъснато вибрационно леене
 3. Пилотен завод за рециклиране на отпадъци
 4. Керамична запушалка
 5. Метод за изработване на контактни пластини
 6. Сплави със самовъзтановяваща се структура
 7. Алуминиев модификатор
 8. Монодисперсни наномащабни прахове
 9. Флотация на концентрати
 10. Иновативна кофа за леярски процеси
 11. Технология за микрозаваряване
 12. Метод за получаване на покрития
 13. Индукционен нагревател
 14. 3D CAD система за изработване на детайли
 15. Прахова металургия
Изтегляне
 1. Инсталации за йонно азотиране
 2. Леене на цветни метали
 3. Датчици за безразрушителен контрол
 4. Наноструктурирани композиционни никелови покрития
 5. Нов процес за нанасяне на златно покритие
 6. Иновационен метод за отстраняване на водород от метални сплави
 7. Получаване на графенови оксиди и графен от кокс
 8. Технология за отстраняване на магнезиеви оксиди
 9. Рециклиране на алуминий и стомана
 10. Вакуумна камера
 11. Технология за безразрушителни нанометрични измервания
 12. Нова технология за подводно заваряване
 13. Тънкостенни триизмерни титаниеви структури
 14. Индукционни пещи
Изтегляне
 1. Иновативно въглеродно покритие
 2. Прецизно леене на тънкостенни детайли
 3. Иновативна технология за почистване на отливки от метални повърхности
 4. Проектиране и прототипиране на композитни материали
 5. Иновационно термично покритие
 6. Иновативни леярски технологии
 7. Иновативни заваръчни скоби
 8. Контрол на височината при плазмено рязане
 9. Заваръчен модул за обучение
 10. Леене на цветни метали
 11. Пещ за закаляване на инструментална екипировка
 12. Консултантски услуги за оптимизиране на леярски процеси
 13. Безопасност на индукционни пещи
Изтегляне
 1. Сфери за смилане на руда
 2. Центробежно леене на тръби
 3. Огнеупорни изолациоинни материали
 4. Технологии за прецизно леене
 5. Иновационен метод за леене на алуминий
 6. Иновативен софтуер за леярски процеси
 7. Повърхностна плазмена обработка
 8. Прототипиране на форми и матрици за леене
 9. Технология за леене на алпийска екипировка
 10. Технология за микрозаваряване
 11. Оборудване за непрекъснат заваръчен процес
 12. Леене на детайли от композитни материали
 13. Система за лазерно рязане
 14. Заваряване чрез триене
 15. Нов метод за леене на алуминий
 16. Контрол на температура в куполни пещи
Изтегляне
 1. Дозиращ механизъм за индукционни пещи
 2. Технология за прецизно леене
 3. Технология за леене на алуминиеви сплави
 4. Двтайли за велосипедни рамки
 5. Запояване на алуминиеви и медни детайли
 6. Технология за леене чрез високо налягане
 7. Технология за леене на композитни материали
 8. Леене на композитни сплави
 9. Дефектоскопия на метали
 10. Инсталация за леене под ниско налягане
 11. Леене на благородни метали
 12. Технология за леене на бронзови сплави
 13. Леене на бутални пръстени
 14. Леякова система за цветни сплави
 15. Робот за почистване на отливки
 16. Лабораторни пещи за изпитване на материали
 17. Прозрачни тръбни пещи за лабораторни изпитвания
Изтегляне
 1. Леене под налягане на цветни метали
 2. Термохимично закаляване на машинни части
 3. Леене под налягане
 4. Композитен материал за металургията
 5. Оползотворяване на въглеродни влакна
 6. Технология за инжектиране на прахови модификатори в леярски стопилки
 7. Технология за добиване на чугун от скрап
 8. Технология за изработка на стоманени елементи, работещи при екстремни натоварвания
 9. Екологично покритие за защита на стоманени и медни сплави срещу корозия и износване
 10. Електропроводимо незалепващо покритие за метали
 11. Леене под налягане на цветни метали
 12. Кварцово покритие за полупроводникови микрочипове
 13. Технология за получаване на композитни материали
 14. Софтуерна система за управление на производствени процеси
 15. Безразрушителен контрол чрез лазер, с помощта на ултразвуков контрол
 16. Лазерно свързване на тънки еластични метални листове
 17. Регулиране на притока на газ в автоматични процеси на заваряване
 18. Мултифункционално телоподаващо устройство за заваряване на
 19. Алуминиеви сплави
 20. Разработка на нов вид високоякостна стомана
 21. Защитна маска за заваряване
 22. Заваръчна технология за пробивни инструменти
Изтегляне
 1. Производство на неограничено широк спектър от изделия за машиностроене и автомобили
 2. Приложение на алуминиева сплав при изработка на слънчеви колектори
 3. Иновативна йонна химико-термична обработка
 4. Топлинни измервателни технологии
 5. Апарат за пречиствене на отработени газове в производството
 6. Производство и проектиране на уредби за индукционно нагряване на метали
 7. Иновационна технология за бързо охлаждане на гореща дълбоко изтеглена ламарина
 8. Производство на промишлено оборудване и подизпълнителски услуги
 9. Производство на стоманени изковки
 10. Учебно-производствена база за леене на малотонажни производства
 11. Технология за прецизно отливане на картери
Изтегляне
 1. Система за рязане и заваряване на основата на твърдотелен високояркостен лазер
 2. Висококачествени продукти от стоманени листа
 3. Технологии за прецизно леене на алуминий, месинг и бронз
 4. Компоненти за електродъгови пещи с висока електропроводимост
 5. Плазмено азотиране на стомана и цветни метали при ниски температури
 6. Евтин иновативен метод за производство на стоманени детайли с малки размери
 7. Технология за производство на касети от стоманена тел
 8. Технология за производство чрез комплексна CNC обработка на метали и пластмаси
 9. Промишлен дизайн на нова система за производство на крепежни изделия
 10. Нова технология за втвърдяване на сплави и получаване на продълговати зърна
 11. Композитен материал на медна основа с непрекъснати волфрамови нишки
 12. Технология за термична обработка на метали
 13. Композитен материал с висока топлопроводимост
 14. Намаляване на себестойността на топлообменна тръба
 15. Технология за горещо щамповане на месингови детайли
 16. Комплексни решения за обработка на метали
Изтегляне
 1. Иновативна технология за заваряване на сапфир - Израел
 2. Инсталация за леене - Турция
 3. Процес за бързо леене на части за автомобили - Великобритания
 4. Разработка на алуминии и алуминиеви сплави с пореста структура - Словакия
 5. Иновативни продукти и нови технологии в обрпаботката на метали и метални сплави - Полша
 6. Нано хибридна технология за покрития и импрегниране - Словакия
 7. Производство на инструментална екипировка за елементи от интериора на алуминии - Германия
 8. Иновнативен метод за свързване без запояване - Германия
 9. Технология за обработка на стомана и подобряване на износоустойчивост - Полша
 10. Технология за производство на метални листове за електроди на алкални клетки - Италия
 11. Намаляване на себестойността на топлообменна тръба - Великобритания
 12. Прецизна технология за лазерно рязане - Полша
Изтегляне
 1. Горещо пресово щамповане с тройно действащи преси и минимален отпадък - Русия
 2. Нискотемпературна технология за газово карбонитриране „Карбонит” - България
 3. Електроди за нанасяне на електроискрово защитно легиращо покритие - Русия
 4. Технология за изработка на конструкции на елементи за помпи - Русия
 5. Валцовъчен процес за усъвършенстване на структурата на метални компоненти - Португалия
 6. Производство на алуминиеви бутилки и консервни кутии - Германия
 7. Термопластични материали за изработка на компоненти за селскостопански машини - Франция
 8. Високотехнологичен метод за напластяване на детайли - Румъния
 9. Технология за дефектоскопия на леярски изделия - Австрия
 10. Нова технология за хибридни покрития - Франция
 11. Компоненти за електродъгови пещи с висока електропроводимост - Турция
 12. Нова технология за насочено втвърдяване - Словакия
Изтегляне
 1. Нова технология за леене на сплави на алуминий, бронз и месинг - Полша
 2. Универсална машина за индукционно закаляване на детайли - Словения
 3. Разработка на тръбни електроди за заваряване - Румъния
 4. Валцовъчен процес за усъвършенстване на структурата на метални компоненти - Португалия
 5. Процес на боядисване и отстраняване на смола от новопроизведени алуминиеви тръби - Словакия
 6. Оборудване за титаново-алуминиева сплав - Румъния
 7. Производство на детайли от листов материал - Франция
 8. Ново поколение титаново-алуминиева сплав - Румъния
 9. Нова технология за хибридни покрития - Франция
 10. Електрическо индукционно нагряване - Румъния
 11. Процеси и продукти за метализация на повърхности - Германия
 12. Нова технология за леене под ниско налягане - Словакия
Изтегляне
 1. Леене под налягане на цветни метали - Словакия
 2. Термохимично закаляване на машинни части - Полша
 3. Леене под налягане - Корея
 4. Композитен материал за металургията - Румъния
 5. Оползотворяване на карбонови влакна - Литва
 6. Технология за инжектиране на прахови подобрители в леярска стопилка - Полша
 7. Технология за добиване на чугун от скрап - Полша
 8. Технология за изработка на стоманени елементи, работещи при есктремни натоварвания - Великобритания
 9. Екологично покритие за защита на стоманени и медни сплави срещу корозия и износване - Великобритания
 10. Технология за производство на електроди - Румъния
 11. Електропроводимо незалепващо покритие за метални повърхности - Германия
 12. Кварцово покритие за силициени чипове - Холандия
 13. Технология за получаване на композинти материали - Словакия
 14. Софтуерна система за управление и планиране на производствени процеси - Италия
 15. Безразрушителен контрол чрез лазер, с помощта на ултразвуково измерване - Германия
 16. Метод за лазерно свързване на тънки еластични метални листове - Холандия
 17. Регулатор на дебита на газ в автоматични процеси на заваряване - Швеция
 18. Мултифункционално телоподаващо устройство за заваряване на алуминиеви сплави - Холандия
 19. Разработка на нов вид високоякостна стомана - Испания
 20. Предпазна маска за заваряване – Италия
 21. Заваръчен аппарат за пробивни инструменти - Холандия
 22. Нанотехнология за производство на смазочни материали - Испания
Изтегляне
 1. Керамични инструменти за промишлена употреба - Франция
 2. Производство на метални детайли чрез топене с електронен лъч - Белгия
 3. Лазерна технология за рязане - Полша
 4. Система за заваряване на големогабаритни сандвич панели - Германия
 5. Нов високоскоростен метод за термична обработка на стомани - САЩ
 6. Робот за леярската промишленост - Словения
 7. Нова лазерна технология - Германия
 8. Анодизиран титаниев материал с антибактериални свойства - Испания
 9. Нови защитни покрития за алуминий, магнезий и техните сплави - Испания
 10. Технология за изработване на кухи смилащи тела за барабанни мелници - Русия
 11. Алуминиев пенест материал - Швейцария
 12. Легиращи пресовки с висока скорост на разтваряне и много добри механични свойства - Испания
 13. Разработване на нова неръждаема стомана - Румъния
 14. Технология за нанасяне на галванични покрития върху тънък тел - Полша
 15. Технология за антикорозионно газово и флуидно азотиране на конструкционни стомани - Полша
 16. Преса за горещо щамповане - Русия
 17. Лазер за заваряване на медни детайли - Германия
 18. Нов композитен материал с висока топлопроводимост - Испания
 19. Иновации - предизвикателства - България
Изтегляне
 1. Технология за директен контрол и наблюдение на процеси на плазмено нанасяне на покрития при нормално налягане - Германия
 2. Материали, получени чрез насочено втвърдяване - Словакия
 3. Композитни материали - Словакия
 4. Нови свръхпластични материали за високоскоростно и нискотемпературно леене - Русия
 5. Система за заваряване на неръждаема стомана - Испания
 6. Технология за леене на алуминиеви, бронзови и месингови сплави - Полша
 7. Технология за нанасяне на цинкови покрития - Полша
 8. Икономична технология за стоманодобив в шахтови пещи - Полша
 9. Нови цинкови сплави - България
 10. Енергийно ефективна технология за рязане - Германия
 11. Технология за композитни галванични защитни покрития
 12. Детайли от алуминиеви сплави, получени чрез полутечно щамповане и композитни материали за тяхното усилване - България
 13. Плазмено-индукционно топене - България
 14. Функционално CeO покритие - Испания
 15. Електроди за прахово заваряване - Полша
 16. Добавка за обработка на течна стомана
 17. Нови ?-TiAl сплави - Румъния
Изтегляне
 1. Нова технология и машини за нанасяне на твърди и супертвърди покрития - България
 2. Технология, заменяща електролитното галванизиране - Испания
 3. Машина за едновременно рязане с водна струя и плазма - Полша
 4. Ковашко приспособление, което може да се закрепи на пресова машина - Полша
 5. Автоматизирана система за огъване и отбортоване - Чехия
 6. Машина за универсално индукционно закаляване - Словения
 7. Оформяне на микрогеометрични зони - Германия
 8. Производство на метални и керамични детайли - Испания
 9. Производство на детайли от листов материал - Франция
 10. Производство на алуминиеви велосипедни рамки - Холандия
 11. Метод за отливане на кухи отливки и производство на износоустойчиви машинни части - Беларус
 12. Техника на безразрушително откриване на дефекти (макро и микропукнатини) в стоманени детайли - Полша
 13. Електрохимично ецване на титан - Франция
 14. Технология за горещо коване - Полша
 15. Ръчна машина за отбортоване - Чехия
 16. Технология за производство на биметални и полиметални детайли - Германия
 17. Шприцване в праховата металургия - Белгия
 18. Електроерозийна обработка с нови инструменти - Испания
 19. Технология за финишна обработка на цинкови детайли - Ирландия
 20. Нова технология за хибридни покрития - Франция
 21. Електролитно кадмиране - Полша
Изтегляне
 1. Нова система за леене под високо налягане на алуминий, месинг и замак - Испания
 2. Технология за леене на многокомпонентни сплави - Германия
 3. Високочестотно заваряване на олекотени материали - Германия
 4. Плазмено полиране - Германия
 5. Нов метод за изработване на слитъци от титан и титаниеви сплави с подобрено качество - Украйна
 6. Леене на детайли от биметални сплави - Украйна
 7. Държач за обмазани заваръчни електроди - Гърция
 8. Нова технология за наблюдаване на механични свойства на феромагнитни стомани - Холандия
 9. Технология за производство на големогабаритни цилиндрови втулки и валци - България
 10. Цинково фосфатиране - Полша
 11. Електролитно поцинковане - Полша
 12. Технология за горещо щамповане на месинг - Турция
 13. Технология за получаване на волфрамови прахове - Русия
 14. Заваряване чрез триене - Франция
 15. Термична обработка на метални детайли с флуид - Полша
 16. Устройство за дигитализиране на детайли с различни размери - Франция
 17. Високоскоростна кристализация на железни сплави - Полша
 18. Твърдосплавна връзка, свързана към ролки за горещо валцуване на мед, с висока топлопроводност и демпфиращи свойства - Русия
 19. Рентабилно производство на титаниеви детайли чрез прахова металургия - Украйна
Изтегляне
 1. Технология за карбонитриране - България
 2. Приложение на лазерни технологии за топене в производството на прототипи, тестови части и серийно производство - Германия
 3. Заваряване на мед и месинг - Полша
 4. Изработване на цилиндрични детайли чрез екструзия - Корея
 5. Системи за обработка на месинг - горещо коване и прецизна обработка - Израел
 6. Голямогабритна вакуумна камера от неръждаема стомана - Латвия
 7. Заваръчна машина - Полша
 8. Система за адаптивно роботизирано заваряване - Сърбия
 9. Иновационна технология за подобряване качеството на отливките при леене на месинг - Израел
 10. Алтернативни методи за охлаждане на стомана и железни сплави при леене - Германия
 11. Роботизирана система за лазерно рязане - Турция
 12. Нова технология за леене на метали и сплави с точка на топене до 1800°С - Дания
 13. Иновативна технология за нанасяне на устойчиви на износване и корозия слоеве чрез термично пръскане - Румъния
 14. Технология за горещо поцинковане на чугун, стомана и крепежни елементи - Полша
 15. Леярна за производство на монолитни компоненти от титаниеви или кобалтови сплави за медицината - Франция
 16. Неръждаема стомана - Румъния
 17. Оборудване за индуктивно центробежно леене на метални материали - Чехия
 18. Апаратура за вакуумна и термична обработка - Русия
 19. Производство на чугун чрез рекарбонизация на черни сплави, получени само от стоманен скрап - Полша
 20. Алтернатива на твърдо хромиране - Полша
 21. Технология за горещо коване и обработване на месинг - Турция
 22. Система за пластична деформация на детайли - Германия
 23. Метод за количествено определяне на химическия състав на стоманени отливки - Германия
 24. Технология за производство на никелови, титаниеви и железни оксидни нанопрахове - Руска федерация
 25. Изпитване, анализ и оценка на качеството на материали - България
Изтегляне
 1. Леене на алуминий с кухи сърца - Холандия
 2. Иновационна машина за леене на алуминий под ниско налягане - Чехия
 3. Иновационна технология за рециклиране на опаковки с алуминиев ламинат - Великобритания
 4. Алуминий и алуминиеви сплави с пореста структура - Словакия
 5. Съоръжение за леене - Турция
 6. Процес на бързо леене на автомобилни и авиационни части - Великобритания
 7. Синтеровъчна технология за производство на фотоволтаични силициеви пластини на ниска цена и с висока ефективност - Франция
 8. Модерни технологии за производство на наковални чрез леене - Полша
 9. Съоръжения за коване, закаляване и топене на базата на електрическо индукционно нагряване - Румъния
 10. Производство на инструментална екипировка за декоративни елементи от интериора на автомобили - Германия
 11. Нова технология за синтероване при производство на големи по размер силициево - керамични части - Германия
 12. Вакуумна система за анализ на химическия състав на материали чрез изпаряване и спектрометрия на масата - Италия
 13. Иновационни машини за леене под налягане - Словакия
 14. Производство на гранулиран материал за приложение в металургията и леярските процеси - Полша
 15. Система за пластична деформация на детайли - Германия
 16. Технология за горещо изостатично пресоване - Полша
 17. Покрития от SiOx като евтина алтернатива на нанопокрития - Германия
 18. Метод за количествено определяне на химическия състав на стоманени отливки - Германия
Изтегляне
 1. Иновационна лазерна система за рязане и заваряване - Италия
 2. Нова технология за леене под ниско налягане - Словакия
 3. Технология за намаляване на количеството на кокса по време на процеса „топене” в шахтови пещи - Полша
 4. Нова вградена технология за дефектоскопия на леярски изделия - Австрия
 5. Тънкостенни отливки от сферографитен чугун - Холандия
 6. Технология и инсталация за обработка на повърхности при масовото производство в абразивна вибрационна среда от отпадно стъкло - Великобритания
 7. Детайли и изделия от неръждаема стомана - Холандия
 8. Технологии за точно леене на алуминий, месинг и бронз - Полша
 9. Компоненти за електродъгови пещи с висока електропроводимост - Турция
 10. Плазмено азотиране на стомана и цветни метали при ниски температури - Германия
 11. Бърз и евтин метод за производство на малки стоманени детайли - Швеция
 12. Технология за производство на алуминиеви детайли, използвани при изработването на дървена дограма - Полша
 13. Технология за получаване на цинк от стрити на прах автомобилни гуми чрез процес на топене - Унгария
 14. Технология за производство на метални топки чрез горещо валцуване - Турция
 15. Иновационни технологии за удължаване на живота на леярските форми при леене под високо налягане - Израел
 16. Нова система за съединяване с крепежни винтове - Великобритания
 17. Нова технология за насочено втвърдяване - Словакия
 18. Композитен материал на медна основа с непрекъснати волфрамови нишки - Словакия
Изтегляне