1. Машина за косене на лавандула
 2. Технология за съхранение на влагата
 3. Автоматични системи за пръскачки използвани в оранжерии
 4. Иновативна наклонена камера за зърнокомбайни
 5. Йонен спектрометър за ветеринарни цели
 6. Датчик за натоварване и претоварване
 7. Технология за възстановяване на води и почви
 8. Индустриална технология за производство на химически чисти хумусни комплекси
 9. Сонда за измерване състоянието на почвата
 10. Рециклиране на опаковки за хербициди
 11. Робот за оранжерии
 12. Ергономична пръскачка - пулверизатор
Изтегляне
 1. Повърхностна обработка за обеззаразяване на семена
 2. Универсален модул за електромагнитна обработка
 3. Вакуумно сушене на зърно
 4. Комбинирана земеобработваща машина
 5. Косачка за тревни площи
 6. Инсталация за третиране на селскостопански биоотпадъци
 7. Окопен култиватор с торовнасяне
 8. Полуавтоматична машина за засаждане на картофи
 9. Ротационен култиватор
 10. Земеделска пръскачка
 11. Комбайн с висока проходимост
 12. Смесител за фураж
Изтегляне
 1. Лентов транспортьор
 2. Иновационен вибрационен плуг
 3. Универсален култиватор
 4. Машина за навиване на маркучи за капково напояване
 5. Технология за почистване на захарно цвекло
 6. Иновативни косачки
 7. Производство на фуражи от винаса
 8. Софтуер за планиране на ресурси
 9. Реактор за преработка на отпадни селскостопански продукти
 10. Ниско енергийни мотори
 11. Сепаратор за оборски тор
 12. Електрическо задвижване на селскостопански машини
 13. Съоръжение за събиране на ябълки
 14. Оптично сортиране на плодове и зеленчуци
 15. Машина за събиране на билка валериана
Изтегляне
 1. Система за контрол и регенериране на води
 2. Технология за управление на оранжерии
 3. Машина за засаждане
 4. Доилен агрегат
 5. Електрически трион за храсти
 6. Проектиране на селскостопански съоръжения
 7. Кабини за селскостопански машини
 8. Иновативен диск за оран
 9. Дистанционно управление на сушилни за зърно
 10. Иновативни разпрашаващи системи
 11. Термо-механично разграждане на биогенни отпадъци
 12. Технология за рафиниране на слънчогледови масла
 13. Машина за сортиране на плодове и зеленчуци
 14. Сепаратор за почистване на терени от камъни
Изтегляне
 1. Мониторинг и управление на лозови насаждения
 2. Технология за почистване на отпадни води
 3. Машина за прибиране на лук
 4. Машина за сортиране на картофи
 5. Иновативна филтърна система
 6. Система за капково напояване
 7. Фрезова глава за дървесина
 8. Избор на ДВГ за селскостопански трактори
 9. Технология и съоръжения за отглеждане на ягоди
 10. Оранжериен робот
Изтегляне
 1. Технология за обработка на вегетативна маса от елда
 2. Нов метод за обработка на бали слама
 3. Иновативни батерии за малогабаритна техника
 4. Контролирано наторяване
 5. Агрегат за смилане на фураж
 6. Система за скоростно засаждане
 7. Генератор за ток
 8. Компактен двигател за вграждане
 9. Хидростатична трансмисия за трактори
 10. Пръскачка за унищожаване на плевели
 11. Превоз на вторична биомаса
 12. Система за контрол при засяване
 13. Комбайн за силаж
 14. Иновационна напоителна система
 15. Агрегат за рязане на фураж
Изтегляне
 1. Системи за капково напояване
 2. Технология за пречистване на отпадни води в земеделието
 3. Инкубатори за яйца
 4. Биологични продукти за опазване на околната среда
 5. Обработка на резитбени остатъци
 6. Дистанционен мониторинг на околната среда
 7. Технология за директно впръскване
 8. Нов метод за обработка на бали слама
 9. Универсално устройство за обработка на почвата
 10. Иновативна зърносеялка
 11. Паркскутер
 12. Съоръжение за разпръскване на органична тор
 13. Самоходен култиватор
 14. Сензор за екологичен контрол
 15. Технология за почистване на замърсени терени
 16. Засаждане на китайска тръстика
Изтегляне
 1. Съоръжения за събиране на сено
 2. Лазерен далекомер
 3. Робот за унищожаване на плевели
 4. Комбайн за прибиране на фасул
 5. Инсталация за компост
 6. Инсталация за торово напояване
 7. Комбай за цвекло
 8. Лозарски робот
 9. Дробилка за клони
 10. Преносим ремонтен агрегат
 11. Машина за сортиране на ябълки
 12. Екологичен двигател за градинска техника
 13. Машина за белене на лешници и орехи
Изтегляне
 1. Уред за откриване на ензими в млякото
 2. Технология за пречистване от нитрати на отпадни води
 3. Адаптер за царевица
 4. Сламопреси за кръгли бали
 5. Механичен комбайн за цветя
 6. Инсталация за обработка на плодове и зеленчуци
 7. Технология за отстраняване на пестициди
 8. Преработка на земедлски субпродукти
 9. Съоръжение за разделно събиране на тор
 10. Повишаване ефективността на двигатели
 11. Машина за засаждане на ориз
 12. Електрическа система за контрол при засаждане
 13. Барабанни компостери
 14. Електрически барабан за смилане на зелена биомаса
 15. Технология за безопасност на млякото
 16. Инсталация за добиване на газ от биомаса
 17. Система за автоматично разпръскване на тор
 18. Комбиниран култиватор за обработка на почва
Изтегляне
 1. Екологична технология за мониторинг, оценка и управление в земеделието
 2. Системи за пожарна безопасност в селскостопанските машини
 3. Комбайн за зърнени проби
 4. Извличане на екстракт от земеделски суровини
 5. Инсталация за оборски тор
 6. Контрол на производствените процеси в животновъдните ферми
 7. Машина за защита на оранжерии от насекоми
 8. Екологичен трактор за устойчиво земеделие
 9. Трактор хибрид за устойчиво земеделие
 10. Софтуерен продукт за напоителни системи
 11. Прикачно ремарке за обслужване на животновъдни ферми
 12. Специализирано оборудване за млечни ферми
 13. Нова технология за удължаване на срока на годност на плодове и зеленчуци
 14. Технологично оборудване за пресяване на брашно
 15. Почвообработваща брана
 16. Технология за обработка на компост
 17. Специализирани машини за събиране на листни зеленчуци
 18. Технология за производство на екстракт от шипка
Изтегляне
 1. Комбайн за прибиране на фъстъци
 2. Автоматизирани системи за отглеждане на животни
 3. Иновативна технология за садене на царевица
 4. Извличане на екстрат от земеделски суровини
 5. Лъчев ускорител за предпазване на селскостопански продукти
 6. Технология за преработка на слама
 7. Технология за преработка на житни култури
 8. Технология за преработка на царевица
 9. Иновативна технология за вакуумиране на селскостопански продукти
 10. Технология за отстраняване на костилки от плодове
 11. Оборудване и технология за пресоване на маслодайни култури
 12. Технология за извличане на фосфор от оборски тор
 13. Въздушен биологичен филтър
 14. Стерилизатор за отпадни води от животновъдни ферми
 15. Технология за обработка на инструменти за селското стопанство
 16. Комбинирано обработване на почвата
 17. Инсталация за изгаряне на отпадъци от животински произход
 18. Биосензори
 19. Комбайн за боровинки
 20. Конвертор за селскостопански оранжерии
Изтегляне
 1. Инсталация за изсушаване на зърно
 2. Комбайн за прибиране на реколтата от арония
 3. Географски информационни с-ми за управление на земеделските райони
 4. Телескопичен манипулатор за селското стопанство
 5. Вертикални смесителни хранилки
 6. Приспособление за подрязване на жив плет, храсти и трева
 7. Система за управление на данни
 8. Система за производство на енергия от биомаса
 9. Технология и оборудване за обработка на захарно цвекло
 10. Иновативни оранжерии за земеделието
 11. Определяне устойчивостта на износване на режещи инструменти в селскостопанските машини
 12. Симулатор на процеси по събиране и обработване на селскостопански продукти
 13. Технология за безпилотно наблюдение на земеделски култури
 14. Система за определяне на влагоемността и влагопропускливостта на почвата
 15. Машина за покритие на семена за посев
 16. Безжична сензорна мрежа за управление в прецизното селско стопанство
 17. Преработка на отпадъци от ферма за производство на биогаз
Изтегляне
 1. Устройство за проучване състоянието на почвата - Италия
 2. Софтуер за управление създаването на рецепти за фуражни смеси - Сърбия
 3. Комплекс от машини със спираловинтови органи за обработка на почвата - Руска Федерация
 4. Технология за производство на фуражи от плодови и растителни отпадъци - Сърбия
 5. Експертна система за проучване и оценка на органични торове - Франция
 6. Технология за компостиране на животински тор - Унгария
 7. Електро-хидравличен теглич - Германия
 8. Индивидуална система за хранене на животни - САЩ
 9. Уред за анализ състоянието на семена - Сърбия
 10. Уред за измерване замърсяването на въздуха захранван със слънчева енергия - САЩ
 11. Високотехнологични инструменти за домашно градинарство - САЩ
 12. Иновативан комбайн за прибиране на реколта от ябълки - САЩ
 13. Иновативен крик - Полша
 14. Устройство за ваксиниране на домашни птици - Израел
 15. Машини за прибиране на реколта от лук - Израел
Изтегляне
 1. Иновативна машина за пръскане - САЩ
 2. Автономно устройство за защита и напояване на растения - Испания
 3. Ръчни инструменти за домашната градина - България
 4. Универсални дискови брани - САЩ
 5. Антимикробни подови и подложни покрития - Великобритания
 6. Система за пръскане - САЩ/Германия
 7. Сонди за вземане на почвени проби - Хърватия
 8. Автоматична система за обработване на оборски тор - Дания
 9. Технология за капково напояване - Турция
 10. Термопластични материали за изработка на компоненти за селскостопански машини - франция
 11. Катализатор за ауспуси за намаляване на азотните оксиди на дизелови двигатели - Испания
 12. Устройство за предотвратяване на произшествия във всички видове опасни машини - Испания
 13. Апарат за сеитба на зърнени и маслодайни култури - Руска федерация
 14. Бокс за отглеждане на телета - Швеция
 15. Кабини за селскостопански машини - САЩ
 16. Двуроторна вакуумна помпа - Руска федерация
 17. Инсталация за рязане на трева - Ирландия
 18. Електронно устройство за предпазване от гризачи - Франция
Изтегляне
 1. Сеялка за зърнени култури - САЩ
 2. Електронна система за управление в селското стопанство - Израел
 3. Самоходна прахосмукачка за листа - Полша
 4. Нанотехнология за производство на смазочни материали - Испания
 5. Безжична мрежа за многоточково измерване - Унгария
 6. Екологични сензори за измерване на пчвената влага - САЩ
 7. Термопластични композитни профили - Холандия
 8. Адаптер за царевица - Аржентина
 9. Нова технология за съхранение на бали - САЩ
 10. Информационна система за животновъдни ферми - Португалия
 11. Ротационни гребла за сено - САЩ
 12. Безстепенна скоростна кутия - Италия
 13. Автоматична система за контрол на височината при пръскане - САЩ
Изтегляне
 1. Робот за събиране на остатъчна дървесина - Швеция
 2. Косачка с дистанционно управление и хибриден двигател - САЩ
 3. Електрически челен товарач - САЩ
 4. Иновационна поредица от косачки за стръмни склонове - Австрия
 5. Иновационни зърносушилни - Англия
 6. Мобилен агрегат за обработка на тютюн - България
 7. Иновационна система за обезвреждане на отработени газове – Германия
 8. Универсална фуражомелка - България
 9. Поливни инсталации захранвани със слънчева енергия - САЩ
 10. Иновативна сеялка за селското стопанство - Германия
 11. Дискова брана - Холандия
 12. Еко робот за засаждане на дървета - САЩ
 13. Резачка за груби фуражи ,,Странджа” - България
 14. Самоходна пръскачка с иновационна кабина - Германия/Франция
 15. Робот за плевене - САЩ
 16. Полимерна транспортна лента за конвейер с нисък коефициент на триене - Германия
Изтегляне
 1. Прототип на робот в селското стопанство, подлежащ на усъвършенстване и промени - Дания
 2. Двигатели с водородно гориво - Холандия
 3. Иновативна система със сменяеми компоненти - САЩ
 4. Мобилна зърносушилка - Руска федерация
 5. Система за контрол при балиране - САЩ
 6. Механизиран метод за намаляване на загубите на силаж в селското стопанство - Руска федерация
 7. Съоръжение за измерване на газови емисии в затворени помещения - САЩ
 8. Локаторна система за следене на животни - Португалия
 9. Иновативни модели на брани - година - Германия
 10. Агрегат за засаждане на слънчоглед, царевица и памук - Швеция
 11. Роторна косачка - Австрия
 12. Иновационна технология за сеялки с екологичен ефект - Австрия
 13. Пръскачки за селското стопанство - Германия
 14. Уред за сок от млада пшеница - САЩ
 15. Нова серия култиватори с олекотена конструкция - Австрия
 16. Сеялка с иновационни подобрения - САЩ
 17. Система за впръскване на суспензия чрез инжектиране - Холандия
Изтегляне
 1. Цифрова система за картографиране на плевели - Испания
 2. Система за капково напояване - Руска федерация
 3. Иновационен сензор за селското стопанство - САЩ
 4. Двигател с редуктор за селскостопанска техника - Руска федерация
 5. Технология за добиване на енергия от сламени пелети - Холандия
 6. Енергоспестяваща система за поливане - САЩ
 7. Система за слънчево подгряване на вода за нуждите на кравеферми - Руска федерация
 8. Устройство за изследване на торопочвени смеси - Полша
 9. Сензорна система за робот предназначен за борба с плевелите в селското стопанство - Република Хърватия
 10. Търсене на нов комбиниран материал от дърво и полимер с качества на дървен материал - Литва
 11. Ново поколение машини за сортиране на плодове и зеленчуци - Израел
 12. Приспособление за взимане на проби от растения - Испания
 13. Роботизирани системи за селското стопанство - Европейски съюз
 14. Предизвикателствата пред иновационната политика на България
Изтегляне
 1. Приспособление за присъждане на лозя и овощни дървета - Хърватия
 2. Иновация в помощ на фермери с намалена работоспособност - САЩ
 3. Иновационен робот за селското стопанство - САЩ
 4. Екологично оборудване за закрепване на лозя - Италия
 5. Плаваща система за отглеждане на марули - Холандия
 6. Високо производителна селскостопанска машина за прибиране на фураж - Русия
 7. Смесител за фуражи - Русия
 8. Система за ранно предизвестяване на наводнения - САЩ
 9. Роторна косачка - Дагестан
 10. Технология за анализиране на газа в централите за биогаз - Германия
 11. Устройство за контрол на качеството на млякото - Русия
 12. Машина за белене и смилане на зърнени култури - Русия
 13. Влекач за ремаркета в складови пространства - Франция
 14. Устройство за измерване качеството на млякото по време на доене - Русия
 15. Нова технология за отделяне на обвивката от зърната на ориза - Обединеното Кралство
Изтегляне
 1. Метод за предотвратяване на щетите, нанасяни от гризачи в земеделските стопанства - Израел
 2. Почвообработваща машина с вибрационно действие - Русия
 3. Добив на биомаса със система за онлайн управление -Германия
 4. Технология за изработка на оранжерии - Португалия
 5. Култиватор за почвообработка - Словакия
 6. Апаратура за събиране на данни - Германия
 7. Технология за производство на универсални трактор - Словения
 8. Енергоспестяваща водна помпа - Обединеното Кралство
 9. Контролер с компютърно управление за ефективно поливане - Израел
 10. Производство на ротационно симетрични детайли - Полша
 11. Интелигентна система за отглеждане на картофи - Холандия
 12. Помпа с плаващ смукател за отстраняване на вода от плитки и наводнени участъци - Швеция
 13. Придържащ пилон - резервоар за фиданки - Франция
 14. Технология за култивиране фитомасата от микроводорасли и производството на биоенергия - Русия
 15. GPS за контрол на машина за засаждане на иглолистни дървета - Дания
 16. Техническо решение за предпазване на храните за животни от гъби и мухъл - Исландия
 17. Устройство за дигитализиране на детайли с различни размери - Франция
 18. Модерно оборудване за измерване на теглото и опаковане на различни селскостопански и хранителни продукти - Холандия
Изтегляне
 1. Плуг с променлива широчина на захвата - Грузия
 2. Комбиниран почвообработващ агрегат - Русия
 3. Разсадници за вертикално земеделие и градинарство - Холандия
 4. Хибридна водна помпа, захранвана с вятърна енергия - Турция
 5. Електролитно нанасяне на желязо-никелова сплав - Грузия
 6. Мелница за различни видове зърнени култури - Унгария
 7. Напоителна система, захранвана от слънчева енергия - Турция
 8. Модулна конструкция на инсталация за биогаз - Германия
 9. Технология за повишаване на сухия състав в торове - Дания
 10. Технология за газово карбонитриране - България
 11. Линия за производство на пелети за отопление и гранулирани фуражи - Чехия
 12. Мултифункционален инструмент за рязане - Франция
 13. Сортираща машина за плодове и зеленчуци - Израел
 14. Контейнер за смилане на биомаса - Германия
 15. Индустриална помпа с многопрофилно приложение - Италия
 16. Хидротермално карбонизиране на биомаса - Германия
 17. Инсталация за производство на биодизел - Чехия
 18. Технологична линия за обработка на остатъци от биомаса в селското стопанство - Швеция
 19. Напоителна система с капково напояване - Израел
Изтегляне
 1. Енергоспестяващи режещи инструменти за различни материали и почвообработка - Руска федерация
 2. Парков скутер - Швеция
 3. Самоходна машина с въртящ се ротор за рекултивиране на почвата - Словакия
 4. Система за картографиране на плевелите и контрол на количеството хербициди при пръскане - Унгария
 5. Прикачна машина за събиране на камъни - Малта
 6. Хидромеханичен метод за пречистване на питейна вода - Швеция
 7. Електромагнитна помпа за различни течности - Румъния
 8. Система за преработка на оборски тор до производство на вода с питейни качества - Холандия
 9. Устройство и технология за изкуствено опрашване на култивирани и диви растителни видове - Испания
 10. Метод и устройство за производство на водород директно от органични вещества и отпадъци - Италия
 11. Машина с непрекъснат процес за бране на плодове - Германия
 12. Високо скоростна мелница за различни видове зърно - Унгария
 13. Устройство и контейнер за капилярно напояване - Испания
 14. Нов тип прикачна машина за почвообработка на междуредията в трайни насаждения - Сърбия
 15. Вертикална вятърна турбина за производство и добиване на електрическа енергия - Италия
 16. Роботизирана косачка за големи тревни площи - Португалия
 17. Разсадник за отглеждане на зеленчуци и билки - Израел
Изтегляне
 1. Технология и инсталация за производство на биогаз - Израел
 2. Устройство за гранулиране и сортиране на зърно - Румъния
 3. Инсталация за производство на енергия от биомаса - Италия
 4. Механична система предназначена за разтоварване на тракторни ремаркета - Чехия
 5. Шредер-компактор за твърди и битови отпадъци - Италия
 6. Система за генериране на енергия - Румъния
 7. Лентов транспортьор от затворен тип за чист транспорт на зърно и други продукти - Швеция
 8. Гъвкави силози за съхранение на насипни продукти - Германия
 9. Устройство за повърхностна дезинфекция - Франция
 10. Поддържаща сменяема рампа за земеделски машини - Холандия
 11. Технология за производство на пелети от различни видове житни растения - Чехия
 12. Технология за производство на пелети от житни растения чрез сензорно управление на пръскането - Унгария
 13. Инсталации за производство на биодизел - Швеция
 14. Нова биоелектрическа централа - Швеция
Изтегляне